PTT EMDR
Czasopismo "EMDR - badania i praktyka" wydawane od 2015 roku
Wydawca: Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

"…cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie"
Francine Shapiro

numery archiwalne

Kontakt

Czasopismo "EMDR - badania i praktyka"

01-016 Warszawa

Al. Solidarności 104/68

 

email: vitamelius@gmail.com