PTT EMDR
Czasopismo "EMDR - badania i praktyka" wydawane od 2015 roku
Wydawca: Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

"…cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie"
Francine Shapiro

numery archiwalne

O nas

Czasopismo "EMDR - badania i praktyka" ukazuje się w wersji internetowej. Artykuły dodawane są w miarę napływania przez cały rok. Na zakończenie roku kalendarzowego następuje podsumowanie i publikacja wersji "papierowej"

 

Rada Redakcyjna:

Redaktor Naczelna:                                      mgr Marzena Olędzka

Zastępca Redaktora Naczelnego:              prof. nadzw. dr hab. Monika Szpringer

Redakcja                                                        mgr Karolina Rabenda

Rada Programowa:

Przewodniczący Rady Programowej:        dr Derek Farrell

Zastępca Przewodniczącego:                     dr Andrzej Gryglewicz

Członkowie Rady:                                         dr Dorota Merecz

                                                                        prof. Zbigniew Formella

                                                                        dr Marco Pagani