PTT EMDR
Czasopismo "EMDR - badania i praktyka" wydawane od 2015 roku
Wydawca: Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

"…cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie"
Francine Shapiro

numery archiwalne

Temat numeru

Katastrofy naturalne a terapia EMDR

This article originally appeared as Natha Fehmida, Deiches Anna. (2014). The Effectiveness of EMDR in Reducing Psychological Distress in Survivors of Natural Disasters: A Review.  Journal of EMDR Practice and Research, 8(3), 157 – 170. Translated by Karol Nobis.   Skuteczność terapii EMDR w zmniejszaniu dystresu psychicznego u osób, które przeżyły katastrofy naturalne ...WIĘCEJ