PTT EMDR
Czasopismo "EMDR - badania i praktyka" wydawane od 2015 roku
Wydawca: Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

"…cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie"
Francine Shapiro

numery archiwalne

EMDR - Badanie i praktyka

Czasopismo "EMDR - Badania i praktyka"
Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) od kilkudziesięciu już lat niezwykle prężnie rozwija się na terenie całego świata. Odkryta i opracowana przez Francine Shapiro - bazuje na opracowanym przez nią Modelu Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji (Adaptive Information Processing Model). Terapię EMDR początkowo wykorzystywano głównie do pomocy osobom, u których zdiagnozowano PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), dziś, dzięki niej, tysiące psychoterapeutów są w stanie pomóc osobom o bardzo szerokim spektrum problemów i zaburzeń psychicznych. Co roku dziesiątki badań odkrywają procesy zachodzące w trakcie terapii oraz potwierdzają efektywność działania tego podejścia terapeutycznego. Od kilku już lat również w Polsce coraz częściej można usłyszeć o terapii EMDR, coraz częściej i coraz więcej osób poszukuje informacji na ten temat.  Niniejsze czasopismo, "EMDR - badania i praktyka", ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi, opartej tak na naukowych badaniach jak i na praktyce, wiedzy dotyczącej terapii EMDR. Będziemy starali się przedstawiać Państwu tłumaczenia artykułów, raportów z badań, recenzje książek i opisy przypadków. Mamy nadzieję, że treści, jakie będzie można znaleźć w niniejszym czasopiśmie, pozwolą przybliżyć podejście EMDR z bardziej naukowego punktu widzenia. WIĘCEJ
galleryW aktualnym numerze chcielibyśmy przybliżyć Państwu kilka tematów, jednak problemem, który szczególnie często przewija się w rozmowach między psychoterapeutami jest dysocjacja - dlatego też serdecznie polecamy pierwszy z cyklu artykułów dotyczących pracy z dysocjacją w podejściu EMDR - "Dysocjacja osobowości a terapia EMDR w zaburzeniach wynikających ze złożonej traumy: możliwości zastosowania w fazie stabilizacji."   WIĘCEJ